0612426906

Top 10 Meest Gesproken Talen in de Wereld

In deze top tien kijken we naar mensen die een bepaalde taal als moedertaal spreken of als tweede taal. Wij Nederlanders staan internationaal nogal bekend om onze kunde in Engels, maar volgens de regels is Engels niet onze eerste taal. Dat is immers Nederlands (voor een enkeling is dat natuurlijk niet zo, maar over het algemeen wel). Onze tweede taal, echter kan wel degelijk Engels zijn. Afijn, we gebruiken de gegevens van Ethnologue, een organisatie die zich puur en alleen concentreert op het analyseren van ’s werelds talen. Hun gegevens zijn uit 2013, dus nogal recent. Zo ontzettend veel verschillen zullen er niet zijn geweest in de laatste twee maanden.
10. Zwahili – 140 miljoen sprekers
We beginnen deze lijst met een Afrikaanse taal. Zowel de eerst-genoemde taal in deze lijst is het Zwahili ook meteen de enige Afrikaanse taal in de lijst. 140 miljoen mensen spreken Zwahili, 100 miljoen daarvan als eerste taal, de rest als tweede taal.
9. Indonesisch- 163 miljoen sprekers
Indonesië was ooit een kolonie van Nederland, maar ze hebben altijd hun eigen taal gehad en gehouden, en qua sprekers stijgen ze ver boven het aantal Nederlands-sprekenden uit. Krap tien keer zoveel mensen spreken Indonesisch als er Nederlandse inwoners zijn! Merkwaardig is echter dat slechts 23 miljoen hiervan de taal spreekt als eerste taal. Het overgrote merendeel spreekt Indonesisch als tweede taal (140 miljoen).
8. Portugees – 217 miljoen sprekers
Europese talen doen het niet zo goed in deze top tien (met uitzondering van het Engels en het Spaans), maar een andere Europese finalist is Portugees.
7. Bengaals – 250 miljoen sprekers
Met een kwart miljard sprekers is Bengaals waarschijnlijk een van de minst bekende talen bij het Westerse publiek, van deze lijst. Toch is het dus een erg veel voorkomende taal.
6. Russisch – 272 miljoen sprekers
Van de 272 miljoen Russisch sprekende mensen doen 162 miljoen dit als eerste taal, en 110 als tweede taal.
5. Arabisch – 353 miljoen sprekers
Arabisch kent ontelbaar veel varianten, maar wanneer we ze allemaal tezamen nemen, dan zijn er ongeveer 200 miljoen eerste-taal sprekers, en 250 tweede-taal sprekers. Dit is een opmerkelijk iets, dat er meer tweede-taal sprekers dan eerste-taal sprekers zijn.
4. Hindi – 380 miljoen sprekers
Hiervan spreken 260 miljoen mensen het als eerste taal, en 120 het als tweede taal.
3. Spaans – 466 miljoen sprekers
De Spaans sprekende wereldbevolking bezit in zekere zin eigenlijk een tweede-plek als we zouden kijken naar eerste-taal sprekers. Er zijn ongeveer 406 miljoen mensen die Spaans als eerste taal spreken en daarmee zijn er meer dan de nummer twee uit deze lijst, Engelsen.
2. Engels – 765 miljoen sprekers
Sommige lijsten laten Spaans vóórlopen op het Engels, en in zekere zin is dit correct, wanneer we kijken naar het aantal mensen dat Engels als eerste taal spreekt. ‘Slechts’ 335 miljoen mensen spreken Engels als eerste taal, terwijl Spaans 406 miljoen eerste-taal-sprekers heeft. Echter, de Engelse taal wordt door enorm veel mensen als tweede taal gesproken, en dit geldt slechts in mindere mate voor Spaans. De groep mensen die Engels als tweede taal spreekt is zelfs groter dan de groep eerste-taal sprekers. Dit is redelijk bijzonder aan het Engels (we zagen dit ook bij het Arabisch, de meeste andere talen vinden meer eerste-taal sprekers dan tweede-taal sprekers.
1. Mandarijns – 1026 miljoen sprekers
Neen, niet de citrusvrucht, maar de Chinese taal, het Mandarijns, is de meest gesproken taal over de hele wereld. In totaal spreken zo’n 848 miljoen mensen op deze aarde Mandarijns als eerste taal, en nog eens 175 miljoen spreken het als tweede taal. Waar spreken ze dit vooral? Je begrijpt natuurlijk, vooral in China. Ongeveer 953 miljoen sprekers wonen daar, en een kleine 23 miljoen in Taiwan. Ongeveer 50 miljoen sprekers wonen elders. En elders betekent in het geval van de Chinezen ook echt óveral. Chinezen zijn oorspronkelijk altijd handelaren en reizigers geweest, en ze laten zich nergens door tegenhouden. Zo zijn er overal ter wereld conclaves van Chinezen, en met hun komt ook de Mandarijnse taal.
Overigens is het Mandarijns van de ene Chinees geenszins verstaanbaar voor een andere Chinees. Mandarijns kent een groot aantal dialecten die zo verschillend zijn dat sommige dialect-sprekers andere dialecten nauwelijks of helemaal niet kunnen verstaan.

 


Bron: Alle top 10 lijstjes.

Naar boven